Program Registration


Conversion action Online purchase with processed valid payment
Cookie days 60 day(s)
Commission type Percent of Sale
Base commission 5.00%

CÔNG TY TNHH HÄFELE VIỆT NAM

Giấy CNĐKDN: 0305067898 – Ngày cấp: 30/09/2010, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2015.
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM
Trụ sở chính: 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN THAM GIA.

  Xem Tại Đây

Điều kiện điều khoản tham gia chương trình Hafele Affiliate.
Tải tại đây: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG